Logo Stonožka Ostrava

Informace pro klienty Integračního centra a jejich zákonné zástupce.

VÁŽENÍ RODIČE, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI.

 

Dle propozicí Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsme obdrželi musíme dle prevence přijmout následující opatření.

  1. Při doprovodu klienta do zařízení doprovod nebude vpuštěn do budovy. Následně bude vyzván, aby posečkal, než obsluha, která klienta převezme, změří mu teplotu, kterou zapíše do archu klienta.
  2. Při naměření teploty 37,3 a vyšší bude klient na deset minut posazen ve vestibulu a po 10 minutách mu bude teplota znovu změřena. Pokud bude stále 37.3 a více bude předán zpět doprovodu a znovu bude moci nastoupit do zařízení po návštěvě lékaře a jeho dobrozdání, že může navštěvovat zařízení.
  3. Klienti, kteří chodí sami, budou podrobeni stejné proceduře viz bod 2. a pokud budou mít teplotu, budou neprodleně vyrozuměni zákonní zástupci, aby si uživatele vyzvedli v zařízení.

Ve vlastním zájmu prosím, pokud se Vám bude zdát, že má váš svěřenec respirační potíže, teplotu přeměřte si ho doma vyhodnoťte situaci sami a nevoďte ho do sociálního zařízení !!!

  1. Klienti, kteří využívají dopravu klubu budou změřeni před nástupem do vozidla a pokud budou mít teplotu 37.3 a vyšší zůstávají automaticky doma. A rovněž u těchto bude požadováno lékařské dobrozdání o jejich zdravotním stavu.
  2. Do budovy je vstup zakázán (i klientům), bez ochrany dýchacích cest. Dle propozicí MPSV musí klienti nosit s sebou do centra 3 roušky. Po přijímací proceduře si klienti mohou roušky odložit do svých vlastních schránek (igelitový sáček, taška apod.),  který bude opatřen jejich jménem a označen štítkem čisté – špinavé.
  3. Při příchodu do centra, v případě, že přijde více uživatelů najednou, musíte dodržovat 2m rozestupy a vyčkat přijímacích procedur při vstupu do Stonožky.
  4. Když budete vyzvedávat svěřence z centra, využijete zvonku u dveří a vyčkáte příchodu obsluhy, která Vám klienta předá.
  5. Stravu a pitný režim si zajišťujete sami, obědy si klienti nosí své vlastní, asistenti jim je ohřejí a připraví. Klientům nebude dovoleno vstupovat do kuchyně a manipulovat s nádobím.

Datum: 07.06.2020 | Zapsal: Karel Napravil