Logo Stonožka Ostrava

Informace pro rodiče a zákonné zástupce.

VÁŽENÍ RODIČE, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

     Počínaje měsícem listopad 2017 budeme od všech účastníků a členů klubu, kteří využívají sociálně-aktivizační služby a docházejí do odpoledních kroužků, vybírat 200,-Kč/měsíc. Tento příspěvek zahrnuje: náklady na energii, pronájem, pitný režim pro uživatele, zajištění hygienických a čistících prostředků a služby našich asistentů. Věříme, že vzniklou situaci pochopíte.

     Platbu můžete provést přímo u paní Andrey Pucherové proti dokladu a nebo bankovním převodem na účet 122339731/0300 vždy na začátku nového měsíce. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo klienta a do poznámky pro příjemce jeho příjmení.

  Děkujeme.

Datum: 12.10.2017 | Zapsal: Karel Napravil