Logo Stonožka Ostrava

Nová registrace

osobní údaje klienta
údaje zákonného zástupce klienta
GDPR
Klient bere na vědomí, že Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub STONOŽKA OSTRAVA bude výše poskytnuté osobní údaje zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Klient má právo na výmaz (právo být zapomenut), pokud již osobní údaje nebudou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.